Welkom!

Welkom op de website van de Schola Cantorum Oosterhout!

Wij zijn een Gregoriaanse Schola en de doelstelling is:

De Schola Cantorum Oosterhout stelt zich ten doel het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel erfgoed te bestuderen, te bewaren en te propageren. Zij baseert zich daarbij voornamelijk op de verworvenheden van de studies van vroegmiddeleeuwse handschriften, zoals die in de vorige eeuw door de monniken van Solesmes (Frankrijk) ter hand zijn genomen en daar en ook elders nog steeds worden voortgezet. Bij haar uitvoeringen beperkt de schola zich niet uitsluitend tot het liturgische kader, maar hanteert zij nadrukkelijk ook de concertvorm, al dan niet geïnspireerd door vormen van middeleeuws drama.(Bron: Schola Karolus Magnus te Nijmegen)

 

 De foto is genomen in de Kapel van de Sint-Paulusabdij/Chemin-Neuf door Foto Laurens Janus Vakfotogratie CV. 


De dirigent van deze Schola is Rudi Oomen.

De Schola heeft momenteel 15 leden.

 

Het bestuur

Voorzitter                 : Cees Reyntjes

Secretaris                 : Hans Damen

Penningmeester        : Sjaan van Hoof

Mailadres                  : info@deschola.nl

 

Ambities


De strategie van de schola voor de komende jaren

 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid! De weg die de Schola Cantorum Oosterhout is ingeslagen heeft haar geen windeieren gelegd! Sinds 2008 meldden zich negen nieuwe leden en ze zorgden voor nieuwe vitaliteit waarmee het natuurlijk verloop van de schola kon worden opgevangen. Aan enthousiasme heeft het echter nooit ontbroken. Onder de bezielende muzikale leiding van Rudi Oomen en het voorzitterschap van Jan van den Bosch - sinds 2010 is Cees Reyntjes voorzitter - is een nieuwe weg ingeslagen.

Met nieuw elan de toekomst in.

Achterover leunen en genieten van een geweldig jaar kunnen gemakkelijk leiden tot indutten. De CEO van Microsoft Bill Gates heeft ooit eens gezegd dat iedere organisatie twee jaar voor haar ondergang staat. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat je altijd moet werken aan verbetering en vernieuwing of anders word je als organisatie afgestraft. Naar onze opvatting gelden dergelijke regels ook voor een koor. Alleen blijven teren op ervaring is niet wijs. De leden worden ouder, de kwaliteit van de stemmen gaat achteruit, de omgeving verandert voortdurend. Het repertoire moet interessant blijven voor de leden - de huidige en ook de toekomstige -, maar ook voor de toehoorders. Kwaliteit is naar onze mening voorwaarde voor continuïteit. Daarom zal de schola - naast het verzorgen van diensten in verzorgingtehuizen en het opluisteren van liturgische vieringen - ook in de komende jaren blijven werken aan verbetering van die  kwaliteit. Dit zal zich uiten in de volgende strategie.

 

 Strategie Schola Cantorum Oosterhout

 

De Schola Cantorum zal:

 -    blijven zoeken naar de meest oorspronkelijke manier van zingen van het gregoriaans door het bestuderen van de oude handschriften;

-     kennisnemen van de uitvoeringswijzen van andere koren met als voorbeeld het       Gregoriaans Festival in het West-Vlaamse Watou;

-     het opzetten van uitdagende projecten waarbij combinaties met hedendaagse instrumenten en musici niet uit de weg gaan;

-     zoeken naar mogelijkheden om nieuwe leden aan ons te binden; als we jongere leden aan het koor willen binden, zullen we ook de repetitietijden moeten durven bekijken;

-     door naar de mensen toe te gaan zowel in de kerkdorpen van Oosterhout als zo mogelijk     ook elders optredens verzorgen.